Tổ Yến Thô Sạch 50gr

Giá: Liên hệ

Tổ Yến Thô 50g

Là sản phẩm đã được làm sạch bề mặt, loại bỏ tối đa lông chim và tạp chất.